Ξενοδοχείο για Τέρατα: Η σειρά

Hotel Transylvania: The series

Έτος: 2017-2018

Είδος: family, comedy

Κύκλοι επεισοδίων: 2

Πληροφορίες

Video

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου

Σύνοψη

Μεταφορά στη μικρή οθόνη της ομώνυμης ταινίας του 2012.