Επικοινωνία

Οι περισσότερες απαντήσεις βρίσκονται στη σελίδα με τα συνήθη ερωτήματα. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Η φυσική μας έδρα βρίσκεται στο Κιλκίς.