Οι χρηματιστές

Έτος: 1994

Είδος: social

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Video

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου

Σύνοψη

Οι χρηματιστές είναι νέοι, φιλόδοξοι και ερεθίζονται από την οσμή του χρήματος. Ζούνε μέσα στο νόμο και πέρα από το νόμο. Συγκρούονται κάθε μέρα σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει καρδιά και μόνος σκοπός είναι το κέρδος. Και σ' αυτό τον κόσμο που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορείς να γίνεις γίγαντας ή νάνος προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρωπιά και τα συναισθήματά τους.