Θεσσαλονίκη, τόπος - ιστορία

Έτος: 1997

Είδος: documentary

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Video

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου

Ταξινόμηση με τίτλο επεισοδίου

Σύνοψη

Στη σειρά αυτή επιχειρείται η προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, τοπολογικά. Μέσα από τα ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα, παρουσιάζεται η ιστορία του μυχού του Θερμαϊκού κόλπου, από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια μέχρι τον αιώνα μας. Η τοπογραφία των πολιορκιών και των μεγάλων ιστορικών στιγμών, χώροι – θέατρα εξελίξεων, ένα λιμάνι, μια αγορά, προβάλλονται με τη σημασία, που τους αξίζει, φωτίζοντας από μια άλλη γωνία τη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή της πόλης. Θέμα, η ιστορική εξέλιξη του ευρύτερου χώρου της Θεσσαλονίκης από την προϊστορική εποχή έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα επί μέρους χρονικά πλαίσια ορίζονται με βάση τις ιστορικές εκείνες τομές που είναι γενικά αποδεκτές ως αφετηρίες κοινωνικών μεταβολών και πολιτισμικών μετεξελίξεων. Λόγος και εικόνα, παρόν και παρελθόν, μύθοι και παραδόσεις, γραπτές μαρτυρίες και τεκμήρια υλικού βίου απαρτίζουν το υλικό μέσα από το οποίο οι θεατές ευαισθητοποιούνται, προβληματίζονται, εμπλουτίζουν τις ιστορικές τους γνώσεις ή αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους, ανάλογα με το κοινωνικό και μορφωτικό τους επίπεδο. Το κάθε επεισόδιο παρουσιάζει σχετική αυτοτέλεια. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενότητας, μιας θεματικής σειράς με επίκεντρο τον ιστορικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναδεικνύεται ως οικονομικό και διοικητικό κέντρο, ως τόπος πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ως πόλη με διεθνή ακτινοβολία αλλά και ως ανθρώπινη πόλη μέσα από την απλή καθημερινότητα και τη μικροκλίμακα της γειτονιάς.