Βυζαντινή αγιογραφία

Έτος: 1997

Είδος: documentary

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Πληροφορίες

Video

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου

Ταξινόμηση με τίτλο επεισοδίου

Σύνοψη

Περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχει κανείς έντονη την αίσθηση του βυζαντινού παρελθόντος της πόλης, της τότε συμβασιλεύουσας. Η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης είναι βαθιά επηρεασμένη από τις βυζαντινές της εκκλησίες. Κι όταν μπαίνει κανείς σ’ αυτές, η αίσθηση εντείνεται. Μέσα από τα έργα που σώζονται σήμερα στους ναούς της πόλης, από ψηφιδωτά, φορητές εικόνες και τοιχογραφίες, ξεδιπλώνεται η ζωγραφική έκφραση που βρήκε η χριστιανική σκέψη στα βυζαντινά χρόνια. παρουσιάζεται η βυζαντινή αγιογραφική τέχνη σε τέσσερις ιστορικές όσο και γοητευτικές εκκλησίες της πόλης. Ονομάστηκε πολυύμνητος, περιφανής, θαυμαστή, καλλίστη των πόλεων, κορυφή των Μακεδόνων, πολυάνθρωπος, πόλις ομορφονούσα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα ζωντανό μουσείο. Περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της, μπορεί να δει κανείς μνημεία (εκκλησίες) από όλες τις εποχές του Βυζαντίου. Η τέχνη μέσα στους ναούς της Θεσσαλονίκης ακολουθεί όλο το νήμα της βυζαντινής ζωγραφικής. Από τα πρώτα μεγαλόπρεπα ψηφιδωτά ελληνιστικής προέλευσης, ως τις φορητές εικόνες μεταβυζαντινής περιόδου. Εκεί όμως βρίσκει έκφραση η μεγάλη βυζαντινή ζωγραφική, είναι οι τοιχογραφίες.