Φιλικός αγώνας (2018-09-15)
Φιλικός αγώνας (2018-09-27)
Φιλικός αγώνας (2018-09-27)
Φιλικός αγώνας (2018-09-28)
2η (2018-10-13)