Φιλικός αγώνας (2019-08-10)
Φιλικός (2019-08-17)
1η Αγωνιστική (2019-08-24)
1η Αγωνιστική (2019-08-25)