1ος γύρος (2014-08-30)
1ος γύρος (2014-08-30)
1ος γύρος (2014-08-31)
1ος γύρος (2014-08-31)
1ος γύρος (2014-09-01)
1ος γύρος (2014-09-01)
1ος γύρος (2014-09-03)
1ος γύρος (2014-09-04)
Φάση των 16 (2014-09-07)
Φάση των 16 (2014-09-07)