Διάφοροι αγώνες 2016

Προκριματικά Champions League (2016-08-03)
φιλικός αγώνας (2018-03-23)
φιλικός αγώνας (2018-03-27)
Φιλικός αγώνας (2018-05-15)
Φιλικός Αγώνας (2018-07-22)
προκριματικός europa league (2018-07-26)
Φιλικός Αγώνας (2018-07-28)
Προκριματικά (2018-08-01)
Φιλικός αγώνας (2018-08-01)
προκριματικός europa league (2018-08-02)
Προκριματικά Europa League (2018-08-09)