Προκριματικός (2017-06-09)
Προκριματικός (2017-08-31)
Προκριματικός (2017-09-03)
Προκριματικός (2017-10-10)
Προκριματικός (2017-11-09)
Προκριματικός (2017-11-09)
Προκριματικός (2017-11-12)
Προκριματικά (2019-09-05)