3ος προκριματικός (2017-07-27)
3ος προκριματικός (2017-08-03)
Όμιλος (2017-09-14)
Όμιλος (2017-09-28)