Προημιτελικός (2018-11-03)
Προημιτελικός (2018-11-03)
Προημιτελικός (2018-11-04)
Προημιτελικός (2018-11-05)
Προημιτελικός (2018-11-05)