Τα αδέλφια

Έτος: 1988

Είδος: comedy, drama, family

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Πληροφορίες

Video

Ταξινόμηση με αριθμό επεισοδίου

Σύνοψη

Καθημερινά περιστατικά δημιουργούνται ανάμεσα σε τέσσερα αδέλφια, που έχουν μεταξύ τους μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αφετηρία των συγκρούσεων της σειράς αποτελεί το γεγονός πως τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια απαρνήθηκαν τις χαρές της νεανικής ζωής για να αναλάβουν την ανατροφή και τις σπουδές των δυο μικρότερων, και επιδιώκουν τώρα σε αντάλλαγμα αυτής της προσφοράς να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τις ζωές τους...