Ευρωστία

€¥Þω$τία

Έτος: 2020-2021

Είδος: finance

Κύκλοι επεισοδίων: 1

Πληροφορίες

Video

Ταξινόμηση με ημερομηνία επεισοδίου

2021

Ιαν

2020

Δεκ
Νοέ

Σύνοψη

Ανοίγουμε το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών ειδήσεων. Ανιχνεύουμε τις επενδύσεις του αύριο, καταγράφουμε τις οικονομικές εξελίξεις και ανακατατάξεις. Η οικονομική εκπομπή «€¥Þω$τία» διαβάζει την αγορά σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η οικονομική ευρωστία φέρνει ανάπτυξη στην κοινωνία.