προκριματικά (2019-10-30)
προκριματικά (2019-12-04)
προκριματικά (2019-12-05)
φάση των 8 (2020-02-05)
φάση των 4 (2020-03-04)