Προημιτελικός (2019-11-09)
Προημιτελικός (2019-11-09)
Προημιτελικός (2019-11-09)
Προημιτελικός (2019-11-09)
Προημιτελικός (2019-11-09)
Ημιτελικός (2020-02-12)
Ημιτελικός (2020-02-12)
Ημιτελικός (2020-02-12)
Τελικός (2020-02-16)
Τελικός (2020-02-16)