Φιλικός αγώνας (2020-10-07)
Προκριματικός (2020-10-11)
Προκριματικός (2020-10-14)
Προκριματικός (2020-11-15)
1ο όμιλος (2021-06-11)
1ο όμιλος (2021-06-12)
2ο όμιλος (2021-06-12)
2ο όμιλος (2021-06-12)
1ο όμιλος (2021-06-12)
4ο όμιλος (2021-06-13)
3ο όμιλος (2021-06-13)
4ο όμιλος (2021-06-14)
5ο όμιλος (2021-06-14)
6ο όμιλος (2021-06-15)
2ο όμιλος (2021-06-16)
2ο όμιλος (2021-06-16)
2ο όμιλο (2021-06-17)
3ο όμιλο (2021-06-17)
4ο όμιλο (2021-06-18)
5ο όμιλο (2021-06-18)
4ο όμιλο (2021-06-18)
6ο όμιλο (2021-06-19)
5ο όμιλο (2021-06-19)
1ο όμιλο (2021-06-20)
2ο όμιλο (2021-06-21)
3ο όμιλο (2021-06-21)
2ο όμιλο (2021-06-21)
4ο όμιλο (2021-06-22)
5ο όμιλο (2021-06-23)
6ο όμιλο (2021-06-23)
Φάση των 16 (2021-06-26)
Φάση 16 (2021-06-27)
φάση των 16 (2021-06-28)
Φάση των 16 (2021-06-28)
Φάση των 16 (2021-06-29)
Φάση των 16 (2021-06-29)
Φάση των 8 (2021-07-03)
Φάση των 4 (2021-07-06)
Φαση των 4 (2021-07-07)
Τελικός (2021-07-11)
Τελικός (2021-07-11)
Τελικός (2021-07-11)