Προκριματικός (2019-11-15)
Προκριματικός (2019-11-18)
φιλικός αγώνας (2020-10-07)
Προκριματικά (2020-10-11)
Προκριματικά (2020-10-14)