2ος Προκριματικός (2020-08-25)
Φάση των 16 (2022-03-16)
2ος Προκριματικός (2023-07-25)
2ος Προκριματικός (2023-08-01)
3ος προκριματικός (2023-08-09)
Προκριματικά (2023-08-15)
Προκριματικά (2023-08-22)
Προκριματικά (2023-08-23)
Προκριματικά (2023-08-29)
προκριματικά (2023-08-30)
playoffs (2023-08-30)