Προκριματικά (1987-06-03)
Προκριματικά (1987-06-04)
Προκριματικά (1987-06-05)
Προκριματικά (1987-06-06)
Προκριματικά (1987-06-07)
Προημιτελικός (1987-06-10)
Ημιτελικός (1987-06-12)
Ημιτελικός (1987-06-12)
Ημιτελικός (1987-06-12)