Προκριματικά (1987-06-03)
Προκριματικά (1987-06-04)
Ημιτελικός (1987-06-12)
Ημιτελικός (1987-06-12)