Φιλικός αγώνας (2021-06-18)
Φιλικός αγώνας (2021-06-18)
Φιλικός αγώνας (2021-06-19)
Φιλικός αγώνας (2021-06-19)
Φιλικός αγώνας (2021-06-20)
Φιλικός αγώνας (2021-06-20)
Προολυμπιακό (2021-06-29)
Προολυμπιακό (2021-07-01)
Προολυμπιακό (2021-07-03)
Προολυμπιακό (2021-07-04)
Φιλικός αγώνας (2022-08-09)
Φιλικός (2022-08-17)
Φιλικός (2022-08-18)
Φιλικός (2022-08-19)
φάση των 16 (2022-09-11)
φάση των 8 (2022-09-13)