Φιλικός αγώνας (2021-09-10)
Φιλικός αγώνας (2021-09-11)
Φιλικός αγώνας (2021-09-18)
Φιλικός αγώνας (2021-09-19)
21η (2022-04-10)
26η (2022-05-14)
1η αγωνιστική play off (2022-05-22)
1η αγωνιστική Play off (2022-05-23)
2η αγωνιστική play off (2022-05-24)
2η αγωνιστική play off (2022-05-24)
1η αγωνιστική Playoff (2022-05-25)
2η αγωνιστική play off (2022-05-25)
3η αγωνιστική play off (2022-05-30)
4η αγωνιστική play off (2022-05-31)
4η αγωνιστική Play off (2022-06-01)
5η αγωνιστική play off (2022-06-03)
5η αγωνιστική play off (2022-06-04)
6η αγωνιστική play off (2022-06-05)
7η αγωνιστική play off (2022-06-08)
9η αγωνιστική playoff (2022-06-14)
9η αγωνιστική play off (2022-06-15)
10η αγωνιστική play off (2022-06-17)
10η αγωνιστική play off (2022-06-18)
11η αγωνιστική play off (2022-06-21)
12η αγωνιστική Play off (2022-06-23)