Φιλικός αγώνας (2023-06-26)
Φιλικός αγώνας (2023-06-30)
Φιλικός αγώνας (2023-07-05)
Φιλικός αγώνας (2023-07-09)
Φιλικός αγώνας (2023-07-14)
Φιλικός αγώνας (2023-07-18)