φάση των 8 (2024-02-14)
ημιτελικός (2024-02-21)
Τελικός (2024-05-25)