Ημιτελικός (2017-11-05)
Ημιτελικός (2017-11-05)
Τελικός (2018-02-17)