Φιλικός (2018-03-23)
Φιλικός (2018-03-27)
2η Κόσοβο - Ελλάδα (2020-09-06)
Κόσοβο - Ελλάδα 2η (2020-09-06)
Κόσοβο - Ελλάδα 1-2 2η (2020-09-06)