προκριματικός (2018-09-13)
προκριματικός (2018-09-16)
Προκριματικός (2018-11-30)
Προκριματικός (2019-02-21)
Προκριματικός (2019-02-24)
Β' φάση (2019-09-05)
Β' φάση (2019-09-09)
Β' φάση (2019-09-09)
Φιλικός αγώνας (2023-08-02)
δεύτερη φάση (2023-08-03)
Φιλικός Αγώνας (2023-08-04)
Φιλικός αγώνας (2023-08-08)
Φιλικός Αγώνας (2023-08-10)
Φιλικός Αγώνας (2023-08-18)
Φιλικός Αγώνας (2023-08-19)
δεύτερη φάση (2023-09-01)