προκριματικός (2018-06-29)
προκριματικός (2018-07-02)
Φιλικός (2018-09-09)
Φιλικός (2018-09-09)
προκριματικός (2018-09-13)
προκριματικός (2018-09-13)
προκριματικός (2018-09-16)
προκριματικός (2018-09-16)
Προκριματικός (2018-11-30)
Προκριματικός (2019-02-21)
Προκριματικός (2019-02-24)
Φιλικός (2019-08-09)
Φιλικός (2019-08-11)
Φιλικός (2019-08-16)
Φιλικός (2019-08-17)
Φιλικός (2019-08-18)
Β' φάση (2019-09-05)
Β' φάση (2019-09-09)
Τελικός (2019-09-15)