Προημιτελικός (2018-11-03)
Προημιτελικός (2018-11-03)
Προημιτελικός (2018-11-04)
Προημιτελικός (2018-11-05)
Ημιτελικός (2019-02-13)
Ημιτελικός (2019-02-13)
Τελικός (2019-02-17)
Τελικός (2019-02-17)