Τρία νεοελληνικά έργα σε πρώτη παρουσίαση. Versus. Τραστ. Συνεχόμενοι λυγμοί

Έτος: 2005

Είδος: comedy, drama

Διάρκεια: 93'

Πληροφορίες

Video

προβολή σε Εθνικό Θέατρο