Αυτό που δεν τελειώνει: Ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα - Εκδοχή ΙΙ

Έτος: 2004

Είδος: drama

Διάρκεια: 119'

Πληροφορίες

Video

προβολή σε Εθνικό Θέατρο