Αυτό που δεν τελειώνει: Ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα

Έτος: 2003

Είδος: drama

Διάρκεια: 124'

Πληροφορίες

Video

προβολή σε Εθνικό Θέατρο

προβολή σε MIXdrop